Özel Güvenlik Sektöründen Nemalananlar

Özel Güvenlik sektörü,büyük kârların ve ciroların elde edildiği büyük bir sektör.Bu sektör içerisi de temel eğitim şirketlerinden istihdam şirketlerine,Patrondan Özel Güvenlik Görevlilerine kadar bir çok kişiler ve kurumlar para kazanmaktadır. Bunların içerisine sendikaları ve sivil toplum kuruluşlarını da ekleyebiliriz.Hatta Özel Güvenlik Görevlisinin giyim kuşamını,kullandığı teçhizatları da göz önüne alırsak, Özel güvenlik sektörü diğer sektörlere de büyük meblağlar kazandırılmaktadır.

Bu sektörde aslan payının, şirketlerin ve işverenlerin alması şaşırtıcı bir durum değildir.Bizi şaşırtan ve üzen konu Özel Güvenlik Görevlisinin sektör içindeki üzücü konumudur.Sekrörün olmazsa olmazı Özel Güvenlik Görevlileri bu sektöre en çok emek veren ve en az kazanan taraf olması çok acı.Bir çok özel Güvenlik Görevlisinin asgari ücretle çalıştırılması ise son derece haksız bir durumdur.

Özel Güvenlik Görevlisinin çalışma şartları ve sorunlarını göz önünde bulundurursak asgari ücret yetersiz bir kazançtır.Gece vardiyesinin getirdiği yorgunluk ve stres bunlara dayalı meslek hastalıklarına neden olmaktadır.Bunun dışında bir çok adli vakayla karşılaşılması bile Özel Güvenlik Görevlisinin yıpranma ve risk primlerini hak ettiğini göstermektedir.

Özel Güvenlik Görevlilerinin Emniyet mensuplarının işlerini ne kadar kolaylaştırdığı gün yüzünde ayan beyan aşikardır.Buna rağmen toplum nezninde Emniyet görevlilerine gösterilen saygının ve özenin onda biri bile Özel Güvenlik görevlerine gösterilmemesi de acının başka bir yüzü. Özel Güvenlik sektöründen nemalanan sendika ve sivil toplum kuruluşlarının basiretsiz tutumları kanayan yaraya merhem olmaktan çok acının üstüne tuz olmaları diğer bir üzücü konudur.

Sektörün daha fazla gelişmesi için insana yatırım yapmak elzemdir.Her bir özel güvenlik görevlisi hak ettiği konum ve hakların verilmesi sektörü daha da canlı tutacaktır.Memleketimizdeki iş istihdamının büyük bir yükünü oluşturan Özel Güvenlik sektörünün gelişmesi, ülke ekonomisine daha çok katkı verecektir. Sektörün mihenk taşı Özel Güvenlik Görevlisidir sorunlarının giderilmesi büyük bir elzemdir.

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir