Polisler Artık Futbol Maçlarında Görev Yaparken Ücret Alabilecek

İçişleri Bakanlığı Polisleri sevindiren genelge yayımlandı.

Yayımlanan genelgede Futbol maçlarında görev alan polislere ücret ödeneceğine yer verildi.

Bir polis memurunun İdare Mahkemesinde açtığı dava diğer polisleri de sevindirdi, artık polislerin Futbol Müsabakalarında yaptıkları Görev karşılığı ücret almasının önü açıldı. Kazanılan dava sonrası Özel Güvenlik Görevlilerinin Düşük ücret alması tartışılırken polislerin kulüplerden yüklü miktarda maç parası almaya hak kazanması özel güvenlik görevlilerini’de umutlandırdı.

6222 Sayılı yasa gereğince maçlarda görev alan özel güvenlik görevlisinin yarısı kadar, riskli maçlarda da üçte ikisi kadar Emniyet çalışanı görevlendirilir ve bütün görevlilere ücretleri verilir denilerek, Bakanlıkça genelge yayınlandı.

Bakanlık genelgesinde şu ifadelere yer verildi:

“Ücretli kolluk Personeli ve Gözlemci Polis En üst profesyonel futbol ligi müsabakalarında il ve ilçe spor güvenlik kurulları tarafından belirlenen özel güvenlik görevlisi sayısının yarısı, yüksek riskli müsabakalarda ise üçte ikisini geçmeyecek sayıda ve bunların yerine görev istirahatli personelimiz ücretli olarak görevlendirilecektir. (Örnek: İl ve İlçe spor güvenlik kurulunca 1,200 güvenlik özel güvenlik personeli görevlendirilmesine karar verilmesi halinde, A Risk kategorisindeki bir müsabakada 800 görev istirahatli personelimiz, B ve C Risk kategorisindeki müsabakalarda ise 600 görev istirahatli personelimiz özel güvenlik personeli yerine ücretli olarak görevlendirilebilecektir.)

Müsabaka risk kategorileri , müsabakada görevlendirilecek ücretli polis sayısı ve müsabaka güvenlik amiri yardımcısı sayısında belirleyici olmasından dolayı titizlikle belirlenecek il/ilçe spor güvenlik kurullarında karara bağlanacaktır.

Kanun ‘un 6 ıncı maddesinde belirlenen ödemelerin yapılabilmesi amacıyla müsabaka güvenlik amiri, yardımcıları ve görev istirahatli iken müsabakada görevlendirilen personelin isim listelerin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına yazı ile bildirilmesi,

Gözlemci polislere seyahat ve konaklama giderleri ile görevlendirildikleri gün başına günlük harcırahın 3 katı ödeme yapılacağından görev olurları alınırken tarihler net olarak belirlenecek, seyahat ve konaklama giderleri ile belgeler Türkiye Futbol Federasyonu ‘na gönderilecek.”

Genelgenin Çıkmasıyla Özel Güvenlik Görevlilerine verilecek ücretlerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Maçlarda görev alan özel güvenlik Çalışanları Kulüplerden gelecek olumlu Haberleri beklediklerini ifade ettiler.

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir