Milli Eğitim Bakanlığı Binlerce Öğrenciyi Mağdur Ediyor!

Temel Liselerin Kapatılması ile Binlerce Öğrenci Boşta kaldı. Mağdur Olan Bu Öğrencilerin Durumunun Ne Olacağını Milli Eğitim Bakanlığına Soran Veliler, Okulların Açılmasına Çok Az Bir Zaman Kaldığı Bu Günlerde Yüzlerce Öğrencinin Boşta kaldığını İfade Etti. 

Birçok Öğren Velisi Milli Eğitim Bakanlığının Öğrencilerin Eşit Eğitim Hakkını Gasp ettiğini İfade Ederek Adeta İsyan etti!!

Ülkemiz anayasasında Sosyal hukuk devletidir ifadesini yer aldığını ifade eden boşta kalan öğrenci velileri . Sosyal devlet ilkesinin, devletin  güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği yani sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü olduğunu ifade eden veliler.

Anayasamızın 42. Maddesinde açıkça “kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamayacağının” ifade edilmesine rağmen Milli  Eğitim Bakanlığının 10.000 lerce öğrenciyi ve aileyi mağdur ettiğini, Sadece mağdur etmekle kalmayıp aynı zamanda bu konu ile ilgili hiçbir birimini bilgilendirmediği gibi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine bu konuyla alakalı müracaat eden Öğrenci velilerine sorunu Çözecek Hiçbir cevap verilmemiştir.

Bakanlığın İnternet sitesi üzerinden yayımlanan duyuruda, “Dershanelerin dönüştürülmesi sürecinde açılan temel liseler  2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonunda kanunda belirtilen süreyi tamamlayarak kapanacak. Bu nedenle temel liselere yeni öğrenci kaydı ve bursluluk sınavı yapılmayacak. Bu okulların ara sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin resmi ve özel orta öğretim kurumlarına ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda naklinin yapılabileceği, bu süreçte veli ve öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm tedbirleri almaya dönük çalışmalar yapılmakta olduğu” ifade edilmesine Rağmen Kendilerinin Mağdur olduklarını Söylediler.

Konuya ilişkin, Milli Eğitim Bakanı Bakan Ziya Selçuk’un açıklamasında “Sıkıntı Yaşanmaması İçin Tedbir Alıyoruz 3 yıllık bir takvim ortaya koyduk. Buna rağmen neden yapılmıyor, sorularına muhatap oluyoruz. Ne yaptığımızı, niye yaptığımızı, nasıl yapacağımızı samut olarak izlemek zorundayız. Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin sıkıntı yaşamaması için tedbir alıyoruz.” Şeklindeki ifadelerine rağmen neden yapılmadığını anlamakta güçlük çekiyoruz dediler.

TALİM TERBİYE KURULU da ilgili yazısında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekenlerin yapılacağını yazmışsa da yaşanılan mağduriyetin gözler önünde olduğunu ifade ettiler.

Kapatılan temel liselerde okuyan ve bu sene 11. 12. Sınıfa geçen öğrenciler hiçbir okul tarafından kabul edilmemektedir. TEOG puanlarına göre okullara yerleşemeyen öğrenciler, ne meslek liselerine ne de adrese dayalı diğer okullara kabul edilmemişlerdir. TEOG kaldırılınca yerine getirilen Liselere geçiş sınavına giren öğrenciler adrese dayalı okullara yerleştirilmiş fakat TEOG a girmiş olan öğrenciler bu okullara kabul edilmemişlerdir. Mecburen özel okullarda okumak zorunda bırakılmışlardır. Geçen sene değişen sistem ile öğrencilerin en yakın okulda okuması esas alınmış fakat maalesef özel okullara gitmek zorunda kalan öğrenciler bu sistemden yararlandırılmamıştır. Bu sene de aynı şekilde temel liselerde okuyan öğrencilere okullarının da kapatılmasıyla sadece 20.000 25.000 TL ödeyerek kolejlere gidebilme ya da okullara kayıt olamayacakları için açıktan lise okumaları çözüm olarak sunulmuştur. Yani parası olan koleje gitsin. Parası olmayan okumasın ne yaparsa yapsın gitsin açık lise okusun denilmiştir. Bu okumak isteyen gençlerin önüne konulmuş büyük bir engeldir. Bu yapılanların bir hak gasp’ı olduğunu İfade eden Mağdur Öğrencilerin aileleri. Anayasamızın sosyal devlet ilkesi de 42. Maddesi de açıkça ihlal edilmiştir. Sürekli değişen eğitim sisteminden dolayı mağdur olan bu öğrenciler için hiçbir çözüm sunulmamıştır dediler.

İlçe milli eğitim müdürlükleri konu ile ilgili çok sayıda dilekçe geldiğini, dilekçeleri biriktirdiklerini, toplu olarak Bakanlığa ileteceklerini, bu konu ile ilgili henüz bir çözüm bulunmadığını, bakanlığın çözüm olarak ne yapılması gerektiği hakkında kendilerine bir talimat vermediğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkileri Bakanlıktan gelecek talimatı beklediklerini İfade etmişlerdir. Aynı zamanda il milli eğitim müdürlükleri de kendilerine bu şekilde binlerce şikayet geldiğini ama çözümü olmadığını söylemişlerdir. Hatta İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilisi tarafından velilere ben sizin yerinizde olsam açık liseye veririm çocuğumu, açığını da dershaneye gönderip kapatırsınız diyerek Kendilerini FETÖ den dolayı kapatılan, fakat bu günlerde tekrar açılan Dershanelere Yönlendirdiklerini İfa etmişlerdir.

Bu mağduriyetin acilen giderilmesi gerektiğini ifade eden Veliler, bu öğrencilerin sınavsız şekilde adrese dayalı Anadolu liselerine yerleştirilmesi konusunun acilen değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Parası olmayan ailelerin çocukları açıkta kalsın anlayışı haksızlık değil midir? Diye Soran Öğrenciler ve Velileri Milli Eğitim Bakanın Konuya acil çözüm bulmasını Beklediklerini İfade ettiler.

 

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir