Taşeron İşçiye Mahkeme Kararıyla Tayin Hakkı

Taşeron İşçiye Mahkeme Kararıyla Tayin Hakkı. 696 Sayıl KHK ile Kadroya geçen Taşeron işçilere Çalıştıkları Yerden Başka İllere Tayin Hakkı Çıktı. Ankara 2. İdare Mahkemesinden Taşerondan Kamu Kurumlarında Kadroya Geçen Tüm Çalışanlara Emsal Teşkil edecek Bir karar Çıktı.

Taşeron İşçiye Mahkeme Kararıyla Tayin Hakkı. Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde 696 Sayılı KHK hükümleri doğrultusunda 4/D statüsünde işçi olarak kadroya geçerek,  başlamıştır.  İşçi, eşinin Özel Harekat Polis Memuru görevini ifa ettiği gerekçesi ile eş durumundan Malatya’da çalışan eşinin bulunduğu ildeki Sağlık Bakanlığına Bağlı bir Hastaneye tayinin yapılmasını istemiştir.

Kurum işçinin Talebini 696 sayılı KHK ile devamlı İşçi Kadrosuna geçtiği gerekçesi ile ret etmiştir. İşçi 696 Sayılı KHK ile kadroya geçen işçiler hakkında, kanunda Hüküm bulunmadığı gerekçesi ile Kurum karanın durdurulmasını talep etmiştir.

ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİN’de görülen Davada 696 Sayılı KHK da İşçinin yer değişikliği ile ilgi bir hüküm bulunmadığı. Yine Anayasanın “Ailenin Korunması ve Çocuk hakları” başlıklı 41. Maddesi; Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.” Hükmüne aykırı olarak Bakanlık tarafından çıkarılan tayin yönetmeliğine dayanılarak işçinin yer değiştirme hakkının engellenemeyeceği gerekçesi ile idarenin ret kararının yürütmesini durdurmuştur.

Mahkeme Kararı 696 Sayılı KHK ile Kadroya Geçen İşçilere Emsal Teşkil edecek.

Taşeron İşçiye Mahkeme Kararıyla tayin hakkı. Başta Özel Güvenlik Görevlileri olmak üzere 696 sayılı KHK ile Kadroya geçen işçiler arasında  sevinçle karşılandı. Görüşlerine Başvurduğumuz işçilerden bir çoğunun eşinden ayrı illerde çalıştıkları için mağdur olduklarını bu kararla birçok işçinin eşleri ile aynı yerde çalışabileceklerini ifade ettiler.

Facebook adresimizden takip edebilirsiniz TIKLA

Güvenliğin Sesi Haber

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir