Güvenlik Sendikalarının Yapamadığını Güvenlik Görevlisi yaptı!

Adı açıklanmayan Bir Güvenlik Görevlisi Özel Güvenlik Yenileme Eğitimlerin Kaldırılması için Ombudsman’a Başvurdu.

Güvenlik Sendikalarının Yapamadığını Güvenlik Görevlisi Yaptı. Adı Açıklanmayan bir Özel Güvenlik Görevlisi Yenileme Eğitimlerinin kaldırılması için Anayasal bir Kurum Olan Ombudsman’a  Başvurdu.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından bir açıklama yapıldı. Adı ve bilgileri gizli tutulan bir Özel Güvenlik görevlisi tarafından yapılan başvuruda güvenlik görevlilerinin 5 yılda bir aldığı yenileme eğitiminin maddi güçlük getirdiği ve birçok güvenlik görevlisinin iş güvencesini tehlikeye attığını gerekçe gösterdi. KDK ‘ya başvuru yapan özel Güvenlik görevlisi  5 yılda bir yapılan yenileme eğitiminin kaldırılmasını talep etti. Özel Güvenlik Görevlisi Dilekçesinde Yapılan eğitimlere katılımın olmadığını ve sadece Güvenlik Eğitim Kurumlarının para kazanmasının amaçlandığı ifade etti. Eğitim Sonunda Yapılan sınavlara katılma zorunluluğu bulunduğunu ifade eden özel güvenlik görevlisi bunu için sınav ödediği belirtildi. Yapılan sınavın bir anlam taşımadığı belirtilirken sınava katılanların tamamına Sertifika verildiği ifade edildi.

Güvenlik Sendikalarının Yapamadığını Güvenlik Görevlisi Yaptı.

Konuyla İlgili Bilgisine Başvurduğumuz Güvenlik İş Sendikası Kurucu Genel Başkanı ve AGEHİD Onursal Başkanı Bolat ANKARALI. Bu konun yıllardır kanayan bir yara olduğunu ifade etti. Kendisinin Gerek AGEHİD Başkanlığı Gerekse Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanlığı yaptığı dönemlerde İçişleri Bakanlığına ve Hükümet yetkililerine anlattıkları ifade ederek. Maalesef Bu Çabalardan Bir Sonuç Alınamadığını Söyledi.

Yenileme Eğitiminin Amacı Devletin Harç Alması Şirketlerin Para Kazanması.

Konuyla ilgili açıklamalarda Bulunan Bolat ANKARALI Yenile Sınavlarının Kaldırılması gerektiğini dile getirerek yenile eğitiminin hiçbir fonksiyonun olmadığını ifade etti. Yenile Eğitimin Zorunlu olamasına rağmen Güvenlik Görevlilerinin İşlerinden İzin alıp eğitime katılamadıklarını sadece kayıt yaptırıp para ödediklerini ifade etti. Yapılan Sınavlarda bir başarı kriteri bulunmadığını ifade eden ANKARALI Sınava Girip Boş kağıt verende kazanıyor, tüm soruları doğru cevaplayanın da Kazanıyor dedi. Sadece Devlet Sınava girenlerden Sınav Harç’ı Sınav Sonrası Kimlik Harcı adı altında 5 yılda bir para aldığını ifade etti. Hiçbir amacı olmayan Yenileme Eğitim ve sınavlarının kaldırılması gerektiğini dile getirdi. Konuyla ilgili Hiçbir Çalışması olmayan Güvenlik Sendikaların yapamadığını Güvenlik Görevlilerinin Kendilerin Yapmasının Hak arama açısından önem taşıdığını ifade etti.

Ombudsman’dan güvenlik görevlisi kararı.

Kamu Denetçiliği Kurumu ise bu konuda bir tavsiye kararı aldı ve kararı İçişleri Bakanlığı ‘na gönderdi. Kararda aşağıdaki ifadelere yer verildi.

“Açıklanan gerekçe ve dosya kapsamına göre , idari başvuru yolu tüketilmeden yapıldığı anlaşılan başvurunun bu aşamada kurumumuzca incelenme imkanı bulunmadığından, şikayet başvurusunun 6328 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası ve yönetmeliğin 20 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca değerlendirmesi ve gereği için İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

Gönderme kararının kurumunuza doğrudan yapılmış bir başvuru olarak değerlendirilmesi ve yapılan işlemin sonucunun başvurucuya iletilmek üzere Kurumumuza gönderilmesine,

İçişleri Bakanlığı tarafından Kurumumuza verilecek cevabın, Kurumumuz tarafından şikayetçiye tebliği tarihinden veya 60 gün içinde cevap verilmediği taktirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren , 6 ay içinde diğer başvuru koşullarını taşımak kaydıyla Kurumumuza yeniden şikayet başvurusu yapılabileceğine karar verildi.”

Güvenliğin Sesi Olarak Yenileme Eğitimlerinin ve Yenileme Sınavının Kaldırılması Konusunda, Konunu takipçisi olacağımızı bir kere daha ifade ediyoruz.

Facebook adresimizden takip edebilirsiniz TIKLA

Güvenliğin Sesi Haber

Please follow and like us:

One thought on “Güvenlik Sendikalarının Yapamadığını Güvenlik Görevlisi yaptı!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir