Sendikalardan Virüse Karşı Birlikte Mücadele Çağrısı!

İstanbul’da üç konfederasyona bağlı sendika şubelerinin oluşturduğu İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu. Korona salgınında çalışanların durumuna ve yapılması gerekenlere dair bir açıklama yaptı. Açıklamada Türk İş, Hak İş ve DİSK genel merkezlerine salgınla mücadelede işçi hakları için ortak mücadele edilmesi çağrısı yapıldı.

SENDİKALARDAN VİRÜSE KARŞI ORTAK TAVIR

Sendikalardan Virüse Karşı Birlikte Mücadele Çağrısı!

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu (İİSŞP) korona salgını nedeniyle online yaptığı toplantıda. Korona virüsü salgınına karşı çalışanların korunması ve hakları için yapılması gerekenlerle ilgili bir sonuç bildirgesi açıkladı. Tüm iş kollarında çalışan milyonlarca işçinin, korona virüsü ve sonrasında ortaya çıkması muhtemel ekonomik, sosyal anlamdaki olumsuz etkilere karşı korunması noktasında üç büyük konfederasyona önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü belirten platform, konfederasyonlara ortak mücadele çağrısı yaptı.

İŞÇİLERİN TEMSİL TEMSİL EDİLMESİ SAĞLANMALI

Sendikalardan Virüse Karşı Birlikte Mücadele Çağrısı!

Koronavirüs salgını ile mücadelede, vakıa ve ölümleri azaltmak için zorunlu çalışılması gereken işyerleri haricindeki tüm işyerlerinde ücretli izin uygulamasına geçilmelidir. Çalışmak zorunda olan milyonlarca işçi, geçim derdi ile yaşam mücadelesi arasında kalmıştır. Tüm işçilere ücretli izin uygulamasına ek olarak salgının etkileri ortadan kalkana kadar ülke genelinde işten çıkarmalar yasaklanmalı. İşten çıkarmalarla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde, iş müfettişleri, sendikalar ve STK’lar dan oluşan “işten çıkarmaları denetleme komisyonu” oluşturulmalı. Fırsatçılık yapan işverenlere karşı yasal ve mali açıdan caydırıcı tedbirler derhal alınmalıdır. Ayrıca işyerlerinde yasal zorunluluk olan iş güvenliği komisyonları faal değilse faal hale getirilmeli. İşçilerin temsili mutlaka sağlanmalıdır. Kısa çalışma ödeneği, uzaktan çalışma, esnek çalışma gibi uygulamalar öncelikle işverenlerin ihtiyaçlarını gözeten uygulamalar olarak hayata geçirilmektedir. İşsizler için hiçbir şart aranmadan işsizlik fonundan yararlanmaları sağlanmalıdır. İşçi ve emekçilerden yapılan kesintilerle oluşturulan tüm fonlar emekçilerin ihtiyaçları için kullanılmalıdır. Başta il pandemi kurulları olmak üzere salgınla mücadelede oluşturulmuş merkezi ve yerel tüm kurullarda sendikalar yer almalıdır. Sahadan sağlıklı verileri aktaracak en önemli merci sendikalardır.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDENLER EDENLER İÇİN HER TÜRLÜ KORUMA TEDBİRİ ALINMALI

Başta sağlık sektörü çalışanları olmak üzere, ilaç imalatı, kargo, güvenlik, gıda sanayi ve temizlik işçileri, kamu ve yerel yönetimler işçileri. “Toplum sağlığı” noktasında tüm kesimlerce takdir edilen bir özveri ile çalışmaktadır. Ancak bu sektörlerde çalışan işçiler, işçi sağlığı ve güvenliği kuralları noktasında sıkıntılar yaşamaktadır. Bahsedilen sektörlerdeki koruyucu ekipman eksiği, servis ve yemekhanelerde sosyal mesafe kurallarına uyulmamaktadır. Kâr hırsı ile kuralsız fazla çalışmalar ve yaygın olarak kısa süreli çalışma ödeneğine başvuran işveren yaklaşımları, işçilerin hayatını riske atmaktadır. Bu sebeple virüsün yayılmasını engelleyici politikalara sekte vurulmaktadır. Bu noktada platformumuz kamu otoritesinin “denetleme” görevini ivedilikle yerine getirmesini istemektedir.

İŞ YERLERİNDE YAYGIN OLARAK TEST YAPILMALI

Tüm sağlık otoritelerinin de üzerinde uzlaştığı gibi virüsün yayılmasını engellemek için izolasyon koşulları yaygınlaştırılmalı ve yaygın test uygulamasına geçilmelidir. Ne kadar çok test o kadar az vaka bir gerçeklik olarak önümüzde durmaktadır. Özellikle Kovid-19 testi pozitif çıkan iş yerlerinde yaygın test uygulamasına geçilmeli, testi pozitif çıkan işçi ile temas halinde olan işçilerden başlamak üzere, ailelerine kadar yaygın test uygulanmalıdır. Ücretsiz sağlık hizmetlerine yaygın ve eşit ulaşım sağlanmalıdır. Çalışmak zorunda olan ve virüs ile mücadelede ön safta bulunan sağlık çalışanları, özel güvenlikler, kamu ve yerel yönetimlerde çalışan temizlik işçileri ve zabıtalar başta olmak üzere virüse yakalanan tüm işçi ve emekçiler için Kovid-19 iş kazası kapsamında ele alınmalıdır. Bu noktada 4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu Kovid-19 ve muhtemel pandemiler göz önüne alınarak talebe karşılık gelecek şekilde, sendikaların görüş ve önerileri alınarak güncellenmelidir.

KONFEDERASYONLAR ORTAK HAREKET ETMELİ

Türkiye’deki üç büyük işçi konfederasyonu olan; Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’in Kovid-19’a ilişkin ortak mücadele geliştirmelerini İİSŞP olarak önemsemekte ve desteklemekteyiz. Tüm sektörlerde çalışan milyonlarca işçinin, salgın ve sonrasında ortaya çıkması muhtemel ekonomik, sosyal anlamdaki olumsuz etkilere karşı korunması noktasında üç büyük konfederasyonumuza önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. İİSŞP olarak işçilerin çıkar ve menfaatleri noktasındaki her mücadeleye omuz vereceğimizi deklare ederiz. Konfederasyonlarımızı da bu mücadeleyi ortaklaştırmaya çağırıyoruz.

SENDİKAL FAALİYETLERİ ASKIYA ALINMASINA YÖNELİK ÇIKARILAN GENELGE GERİ ÇEKİLMELİ

İşçilerin sendikal mücadelesinde en önemli kazanımları, kendi talepleri doğrultusunda şekillenen toplu iş sözleşmeleridir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının virüs gerekçesi ile yayınladığı ve toplu iş sözleşmesi süreçlerini ve sendikal faaliyetleri askıya alan genelgesi! derhal geri çekilmelidir! İçişleri Bakanlığı Kovid-19’un yayılmasını engellemek ve risk altındaki kesimleri korumak maksadıyla 65 yaş ve üstünün sokağa çıkmasını yasaklayan karar sonrası, genelgesinin kapsamını genişleterek 20 yaş ve altının da sokağa çıkmasını yasaklayan olumlu bir karar almıştır. Ancak özellikle sermaye kesiminden gelen baskı ile bu karar esnetilmiş, 20 yaş ve altı çalışan işçilerin çalışmasının önü açılmıştır. Bu karardan derhal vazgeçilmelidir! 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı risk grubunda bulunan aktif çalışanlar devlet tarafından ekonomik olarak desteklenmeli, yaşamlarını idame ettirecekleri ücreti devlet karşılamalıdır. Bu yaş grubundaki işçiler kapsam dışı bırakılmamalıdır.

1 MAYIS’TA ÇALIŞANLARIN TALEPLERİ VE İHTİYAÇLARI ÖNE ÇIKMALI

İşçi sınıfının birlik mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs yaklaşmaktadır ve bu 1 Mayıs, işçi sağlığı ve iş güvencesi ile birlikte işçi ve emekçilerin yaşam hakkının korunması taleplerinin öne çıkacağı bir süreçte ele alınacaktır. Ücretsiz sağlık, barınma, eğitim haklarının kullanımı konusundaki sorunlara karşı dünyanın her yerinde işçilerin yüreğinin bir atacağı ve ortak ses çıkardığı gün olacaktır. İİSŞP olarak şimdiden, işçi sınıfının birlik mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ı kutluyor ve tüm işçi ve emekçileri talepleri için birlik olmaya ve mücadele etmeye çağırıyoruz. (HABER MERKEZİ)

İİSŞP’ye katılan sendikalar

Deriteks İstanbul şubesi, Belediye-İş İstanbul 2 nolu şube, Sağlık-İş İstanbul şubesi, Haber-İş İstanbul Anadolu yakası şubesi, Harp-İş İstanbul şubesi, TÜMTİS İstanbul şubesi, TGS İstanbul şubesi, Denizciler Sendikası İstanbul şubesi, Petrol-İş İstanbul 1 ve 2 nolu şubeler, Güvenlik-İş İstanbul şubesi, Güvenlik-İş Marmara bölgesi başkanlığı, Tezkoop-İş İstanbul 5 nolu şubesi, Liman-İş İstanbul şubesi, Liman-iş İstanbul bölge başkanlığı, Genel-İş İstanbul Anadolu yakası 1 nolu şubesi, Lastik-İş İstanbul şubesi, Gıda-İş İstanbul bölge başkanlığı, İletişim-İş İstanbul temsilciliği, Cam Seramik-İş temsilciliği.

Facebook adresimizden takip edebilirsiniz TIKLA

Güvenliğin Sesi Haber

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir