Sendikaların Kamudaki Taşeron İşçiyi Kapma Savaşı!

696 Sayılı KHK’nın Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren Taşeron İşçileri Kapmak İçin Köşede Ellerini Oğuşturan Sendikalar Birbirine Girdi.

YHKdan Sendikalı İşçinin Zammını Budayan Karar!
YHKdan Sendikalı İşçinin Zammını Budayan Karar!

Hak-İş Siyasi Baskılarla Üye Yaptığı Özellikle Yardımcı Hizmetlerde Çalışan İşçilerin Esas İşkolunda Gösterilecek Olmasından; Üye Kaybı Yaşayacağı İçin Mevcut Sistemin Değişmesini İstedi. Türk-İş İse Hak-İş’i 73 Yıldır Uygulanan Sistemi Bozmakla Suçladı.

Sendikaların Kamudaki Taşeron İşçiyi Kapma Savaşı!

696 sayılı KHK ile kadroya giren Taşeron işçiler, 696 sayılı KHK’nın  geçici 24 maddesinde ve Yönetmelikte Belirlenen Uygulanmakta olan TİS’lerin bitim tarihleri Bakanlıkça açıklandı. Bu tarih Belediyelerde 1 Temmuz 2020 Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 1 Kasım 2020  İtibaren İşkollarının değişeceği açıklanmıştı.  Açıklamanın ardından Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Sendikalar Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Dilekçe ile başvurarak Yardımcı işlerde çalışan işçilerin İşkollarının aynı kalmasını talep etti.

Taşeron İşçilerin İşkollarının değişeceği 2 yıldan beri bilinmesine rağmen Hak-İş ve Türk-İş Konfederasyonlarının Hiçbir girişimi olmamışken; Hak-İş ve bağlı sendikaların çıkışının güç ve aidat kaygısından kaynaklandığı ifade edildi.

Türk-İş Ve Bağlı Sendikalar 696 Sayılı KHK’nın Çıktığı Günden Beri Ellerini Oğuşturarak Taşeron İşçilerin İşkollarının değişmesini Bekliyor.

Sendikaların Kamudaki Taşeron İşçiyi Kapma Savaşı!

Türk-İş Konfederasyonun kamuda en fazla işyerinde örgütlendiği düşünülürse bu işin karlı çıkanının Türk-İş’e Bağlı Eski Sendikalar olduğu açıktır. Türk-İş’e Bağlı Sendikalar Bu değişiklikle en fazla üye kaybı yaşayacak Güvenlik-İş Sendikasının Üyelerini paylaşmanın hesabını yaptığı ilave olarakta Hak-İş den Ne kadar Taşeron İşçi alınabileceğinin planlarını yaptığı açıktır.

Gerek Hak-İş Gerekse Türk-İş’i karşı karşıya getiren esas olayın sistemden kaynaklanmadığı Kimin ne kadar üye kapacağı, kimin ne kadar aidat toplayacağıdır.

Aslında Birçok Ülkede İşyeri İşkolu) Sendikacılığından vaz geçilerek iş yeri ve Meslek Sendikacılığına geçilmiş olmasına rağmen Eski Sendikaların Sadece Üye ve Para Kaybedecekleri kaygısıyla 73 yıllık bu sistemi savundukları bilinmektedir. Bugün sayıları milyonları bulmuş meslekler Kendi Mesleklerinde Sendika Kuramamaktadır. Kurulsa bile Barajı aşamamaktadır. Başka sendikalara üye olmaktadırlar mesleklerini geliştirecek hiçbir işlem bu sendikalarda yapılmamaktadır.

İşkolları Değişikliği İle En Çok Üye Kaybının Genel İşler İşkolu ile Güvenlik ve Savunma İşkolunda Yaşanacağı Belirtiliyor.

Türkiye’de sendikalar yasa gereği sadece iş kolunda örgütlenme yapabiliyorlar. Ancak kamudaki taşeron işçilerde bu kural istisnai olarak uygulanamadı. Taşeron ihaleleri temizlik, yemek, güvenlik, ulaşım gibi farklı alanlarda yapıldığı için kamu ihalelerini kazanan şirketler kendi bünyesinde görünen işçileri zorunlu olarak sendikalı yaparlarken iş kolu kuralı işlemedi. Bu süreçte Hak-İş’e bağlı Hizmet İş sendikası Hükümete yakın olmanın avantajıyla tıpkı memur sendikalarında olduğu gibi üye sayısını olağanüstü artırdı. 2014’te 83 bin üyesi olan Hizmet-İş 2019’a kadar olan sürede üye sayısını 310 bine kadar çıkararak Türkiye’nin en çok üyeye sahip sendikası oldu.

İşçiler taşerondan kamuya geçirilirken bu istisnai durumun belediyelerde 1 Temmuz 2020, kamu kurumlarında 1 Kasım 2020 tarihi itibariyle ortadan kaldırılması, işçi hangi kurumda çalışıyorsa o kurumdaki asıl iş kolunda örgütlü sendikaya geçiş yapması yasayla hüküm altına alındı. 1 Temmuz’da belediyelerdeki işçiler için bu kural işledi. Ancak sıra kamuya gelince (1 Kasım 2020) Hak-İş itiraz edip çalışma hayatına yönelik yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Çünkü yasa uygulanırsa Hizmet-İş en büyük sendika olma unvanını, Hak-İş de Türk-İş’i geçme hayalini kaybedecek. Ayrıca Milyonlarca Liralık aidat gelirini kaybedecek.

2 Yıldır Özel Güvenlik Görevlilerine Bakanla Görüştük Özel Güvenliklere Özel Yasa Çıkacak Yalanına Sarılan Sendikalar Bugün Üyelerinin Yüzüne Bakıp Ne Diyecek?

Konuyla İlgili Güvenlik-İş Sendikası Kurucu Genel Başkanı Bolat Ankaralı; Yıllardır Özel Güvenlik Görevlilerini kandıran Özel Yasa çıkacak yalını ortaya atan Güvenlik-İş Sendikası Üyelerinin yüzüne nasıl bakacak dedi. Bunun olacağı belliydi yıllardan beri yürürlükteki Sendikalar yasası değişmedikçe İşyeri Sendikacılığından vaz geçilmedikçe  hiçbir şey yapılmayacağını söylemekten usandık fakat kimseye derdimizi anlatamadık diyen Bolat Ankaralı; İşkolu değişikliği ile Güvenlik-İş Sendikasının Üye sayısı 31 binden 6-7 bine düşecek; Öz Güven-Sen Sendikasının Üye Sayısı 50 binlerden 15 binler civarına düşecek diğer barajı aşan sendikaların bir çoğu baraj atında kalacak dedi.

Bugün 73 Yıldır Uygulanan Sistemin Mimarı Türk-İş ve bağlı Eski sendikalar; İşçilerden kapacakları payı ve aidat gelirlerinin peşinde koşarken Kamuda Çalışan 180 bin Özel Güvenlik Görevlisi Başka sendikalara geçecek.

En çok üye kaybı yaşayacağı açık olan Güvenlik-İş  Sendikasından Ses çıkmamasını anlayamadığını ifade eden Ankaralı; Artık Takke Düştü Kel Göründü dedi.

Birçok ülkede uygulanan Sendikaların Mesleklere göre Örgütlenmesinin Özel Güvenlik Görevlilerinin Sorunlarının çözümünde katkı sağlayacağını ifade eden Bolat Ankaralı; Türkiye’de 1947 yılından beri aralıksız uygulanan İşyeri (İşkolu) sendikacılığı sade Eski Sendikaları korumak amacıyla Türk-İş tarafından Çıkarttırılan yasa bugün yine Türk-İş Tarafından; İş yerlerin’de Huzur Kalmaz diye savunuluyor. Halbuki Taşeron Sistemi varken Bu uygulanıyordu fakat işyerlerinde huzursuzluk falan yoktu dedi.

Mevcut Sistem milyonlarca Meslek sahibinin Örgütlenmelerini ve Seslerini duyurma noktasında büyük engel taşımaktadır.

İş kolu kuralına göre, bir işyerinde hangi iş asıl iş ise diğer yardımcı işler de asıl işten sayılıp örgütlenme o iş yerindeki o iş kolunda gerçekleşiyor. Örneğin hastanelerde doktor, hemşire, ebe gibi asıl işi yapan sağlık işçileriyle birlikte hastanelerdeki aşçı, şoför ve güvenlik personeli de hep birlikte sağlık iş kolunda örgütleniyor.

Güvenliğin Sesi Haber

 

 

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir