Bu Ne Perhiz Bu Ne Turşu?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 696 Sayılı KHK ve Sendikalar Kanunu  Hiçe Sayarak Bazı Sendikalara Yetki Verdiği iddia Edildi.

Bakanlık Bazı Sendikaları kayırıyor mu?
Bakanlık Bazı Sendikaları kayırıyor mu?

Sendikalar Bakanlığın Bazı Sendikaların Yanında Yer Alarak Tarafsızlığını Yitirdiğini Kanunları Hiçe Saydığını iddia Ettiler.

Bu Ne Perhiz Bu Ne Turşu?

Genel-İş Sendikası Genel Başkanı İstanbul Büyük Şehir Belediyesinde Yetkinin Belediye-İş Yerine Hizmet-İş Sendikasına verilmesine Tepki Gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yetki tespitinin, uygulamalara aykırı olarak Türk-İş’e bağlı Belediye-İş Sendikası yerine Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası’na verilmesine DİSK de karşı çıktı. “Burada başka bir tezgâh var” diyen Genel-İş Başkanı Remzi Çalışkan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kararının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yetki tespitinin tek bir işyeri üzerinden verilemeyeceğini, ayrı ayrı işletmeler üzerinden verilmesi gerektiğini belirten Çalışkan, şöyle devam etti: “İstanbul’daki uygulama bakanlık ile Hizmet-İş’in ortak çalıştığının ifadesidir. Lamı cimi yok. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bu uygulama yasal da değildir ahlaki de değildir. Bir defa orada yetki mahkemeye düşer. Sözleşme süreci mahkemelik olur. Buna itirazlar gelir. Çoğunluk tespiti yapılan işletmeye yetki belgesi verilir.”

Çalışma Bakanlığı Bazı Sendikaları Koruyor ‘mu?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  696 Sayılı KHK’nın geçici 7. maddesinde yer alan Hükümler çerçevesinde Görüş beyan ederek uygulamanın nasıl yapılacağı yönünde Kamu Kurumlarına ve Belediyelere yazı göndermiştir. Bu yazıda Bakanlık 696 Sayılı KHK’nın Geçici 7. Maddesinin “5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III), ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, 375 sayılı KHK’ya ekli (I) sayılı listede yer alan idareler ile birlikte veya ayrı ayrı sermayesininim yarıdan fazlası İl Özel İdareleri, Belediyeler, ve bağlı şirketler, anılan KHK’nın geçici 23 ve  geçici 24. Maddeleri uyarınca işçi pozisyonlarına veya işçi statüsüne geçirilen işçilerinden; Geçişten önce işçinin çalıştığı alt işveren işyerinin girdiği işkolu mevcut işkolu ile aynı olanlar o işkolundaki mevcut işyerlerinden, farklı olanlar ise geçişten önce işçinin çalıştığı alt işveren girdiği işkolunda yeni tescil edilecek işyerlerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. (3) Fıkrasında ise; Birinci  fıkra kapsamında yeni tescil edilen işyerlerinden işçiler, bu madde kapsamındaki idarelerde geçiş işleminden önce alt işveren işçileri için; Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve en son sona erecek olan toplu iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte 4. Maddeye uygun şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir”. 

Hükmüne göre 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren alt işveren işkolunda tescil edilen işyerleri; 6356 sayılı Sendikalar kanunun  4. maddesine göre asıl işverenin işkolundaki mevcut işyerine ve aktarılmak zorundadır. 6356 sayılı Kanunun 4. Maddesi asıl işe yardımcı işlerinde asıl işin girdiği işkolundan bildirilmesi zorunlu kılınmıştır. Şeklinde Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ayrı ayrı kurumlara bilgilendirme yazıları göndermişlerdir.

Bakanlık Kendi Talimatlarına Rağmen 20 Genel İşler İşkolunda Kurulu Antalya Büyük Şehir Belediyesi İnsan Kaynakları Şirketine 19 Güvenlik İşkolunda Yetki Verdi.

Bu Ne Perhiz Bu Ne Turşu?

Bakanlık Birçok Belediyeye Bu yazıları gönderirken Sosyal Güvenlik Kurumu’ da Belediye Şirketlerine ve Sendikalara bu çerçevede uyarı nitelikte bilgilendirme yazıları gönderdi. Fakat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,  Çalışma Genel Müdürlüğü Kendi yazılarını bırakıp bazı sendikalar lehine yetki vermeye başladı. Bunlara son Örnek Antalya Büyük Şehir Belediyesi Kuruluşu Olan Antalya Personel A.Ş. Şirketi Gerek 6356 sayılı Yasanın 4. Maddesi Gerekse 696 sayılı KHK’ nın geçici 7. Maddesi Gereğince 20 Genel İşler İşkolunda Olan Antalya Personel A.Ş’ de Güvenlik İş Sendikasına İşletme Çoğunluğunu sağladığını belirten Çoğunluk tespiti verdi. Bakanlıkça bu ve benzer olaylar sadece bazı sendikalar lehine kullanılması Bakanlığı zan altında bıraktı. Birçok Sendika Hatalı işkollarında verilen yetki ve çoğunluk tespitlerine itiraz edip yardımcı işlerin esas işkolunda gösterilmesi için Yargı yoluna başvurma kararı aldı. Bakanlığın Şahsi uygulamalarına tepki gösteren sendika yetkilileri bu ne perhiz bu turşu sorusunu soruyorlar.

Güvenliğin Sesi Haber

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir