KHK’lı İşçilerin Yüzdelikleri Yeniden Dava Konusu!

696 Sayılı KHK ile Kadroya Geçen İşçiler ile İlgili Yargıtay Kararı Yeniden Dava Konusu.

696 Sayılı KHK ile Kadroya Geçen İşçiler ile İlgili Yargıtay Kararı Yeniden Dava Konusu.

İş Hukuku Uzmanı Av. Ali KIRMIZIGÜL 696 KHK ‘lı Kamu İşçilerinin Yüzdelikleriyle İlgili Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararına Karşı Hukuki Süreci Başlattıklarını Açıklandı!

KHK’lı İşçilerin Yüzdelikleri Yeniden Dava Konusu!

Konuyla İlgili Görüşlerine Başvurduğumuz İş Hukuku Uzmanı Avukat Ali KIRMIZIGÜL Haber Sitemize açıklamalarda bulundu.

Av. Ali Kırmızıgül açıklamasında;

Taşeron İşçilerin alınması İçin Hazırlanan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin; Geçici 23 ve 24. Maddelerin uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar; 696 Sayılı KHK’nın 127. Maddesiyle 375 Sayılı KHK’ya eklenen geçici 25. Maddesine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak Yönetmelik ve Genelgelere göre yapılacağı açıkça belirtilmiştir.

Buna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; 02.05.2018 Tarihinde yazdığı bir yazıda; ‘İŞÇİLERİN MEVCUT HAKLARIYLA KADROYA GEÇİRİLDİĞİ’ açıkça belirtilmiştir. İfadelerine yer verdi.

KHK İle Kadroya Geçen İşçiler Yasa ve Yönetmelik Hükümlerine Göre Tüm Eski Hakları İle Kadroya Geçer.

KHK’lı İşçilerin Yüzdelikleri Yeniden Dava Konusu!

İş Hukuku Uzmanı Avukat Ali KIRMIZIGÜL açıklamasında;

Yasada Belirtilen Hükümler Çerçevesinde kadroya alınan işçilere, kadroya geçerken imzalatılan İş sözleşmeleri farklılıklar göstermektedir. Nitekim 4857 Sayılı İş Kanunun 8,9,10,11 Maddelerine göre imzalanması gereken iş sözleşmelerinde işçinin alacağı ücretin açıkça belirtilmesi hükme bağlanmıştır. Bu Hükme rağmen bazı Kamu Kurumları kadroya geçiş esnasında imzalatılan iş sözleşmelerinde ücret bölümü boş bırakılmıştır. Bazı Kurumlar ise KHK’da belirtildiği üzere işçinin taşeron şirketlerde aldığı ücretin %10-20-30-50…. v.s Ücreti alacaklarını yazdılar.

Kamu Kurumları Kadroya Geçişten Sonra KHK’ lı  İşçilerin Maaş Artışlarında Asgari Ücretin Yüzdelik Dilimini Dikkate Almayarak Düşürdü.

İş Hukuku Uzmanı Av. Ali KIRMIZIGÜL açıklamasında;

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadroya geçişin tamamlanmasından sonra yapılan maaş zammında çalışanların eski maaşlarını dikkate almadan; KHK’da belirtilen süresi en uzun olan YHK’dan  çıkan TİS hükümlerini uyguladı. Halbuki Kamu Kurumları maaş zammını uygularken; İşçinin taşerondan geçerken aldığı asgari ücretin %……. üstünü belirleyip onun üzerine TİS hükümlerini uygulaması gerekirdi. Bu yapılmadığı için hak mahrumiyeti oluştu. KHK ile kadroya geçen İşçiler, kamuoyunda yüzdelik davalar olarak gündeme gelen konuyla ilgili yasal haklarını kullanarak mahkemelere başvurdular.

Yerel Mahkemelere Başvuran KHK ‘lı İşçiler Açılan Davaları Kazandı.

Nitekim açılan davalarda çıkan kararların tamamına yakını işçiler lehine sonuçlandı. İş Hukuku Uzmanı Av. Ali KIRMIZIGÜL  açıklamalarında; Bu davalardan bazıları yerel mahkemelerde rakamsal olarak Temyiz dışında kaldığı için kesin kararlar verildi. Bazı davalarda ise İstinaf ve Yargıtay yoluna gidildiğini anlatan Kırmızıgül; Konunun Yargıtay 9. Hukuk Dairesinde görüşüldüğünü ve karara bağlandığını açıkladı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2020/14044 Bozma kararında İş sözleşmelerinde ücret yazmayan, boş bırakılan veya %… boş bırakılan çalışanların yüzdelik davaları bozularak davanın reddi yönünde karar verdi.

BOZMA KARARINDAKİ GEREKÇELER, MADDİ VE HUKUKİ GERÇEĞE, AKLA VE HUKUK MANTIĞINA AYKIRIDIR…

KHK’lı İşçilerin Yüzdelikleri Yeniden Dava Konusu!

İşin ilginç yanı Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Bozma Kararında; “696 Sayılı KHK ile 375 Sayılı KHK’ya eklenen geçici 23. Maddesinde yüklenici çalışanlarının sürekli işçi kadrolarına geçirilmelerinden dolayı kamu maliyesine ek bir yük getirilmemesi de göz önünde bulundurulmuştur.…” denilmiştir.
Sürekli işçi kadrosuna geçiş yapılması kamu maliyesine yük getirmediği gibi, bozma kararındaki bu gerekçeyi destekleyen veya ima eden en ufak bir delil – emare yoktur. Buna karşılık kadroya geçiş işlemiyle, kadroya geçen işçiler için taşeron firmalara fazladan yapılan ödemeler son bulmuş, bozma kararındaki ifadeyle, kamu maliyesi ek bir yükten kurtulmuştur.

“…696 Sayılı KHK ile 375 Sayılı KHK’ya eklenen geçici 23 ve 24. Maddeleri uyarınca sürekli işçi kadrolarına geçirileceklerin istihdam edilmesine esas hizmet alım sözleşmeleri, geçiş işleminin yapıldığı tarih itibariyle feshedilmiş sayılır. Sürekli işçi kadrolarına geçirilmeleriyle ilgili söz konusu düzenlemenin hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışanların daha önce ücret ile diğer mali ve sosyal haklarını asgari ücretle irtibatlandıran uygulamalara son verildiği açıktır.” denilmiştir….
Taşeron firmalar ile yapılan hizmet alım sözleşmelerinin feshedilmiş sayılması ile; “Çalışanların Daha Önce Ücret İle Diğer Mali Ve Sosyal Haklarını Asgari Ücretle İrtibatlandıran Uygulamalara Son Verildiği…” şeklinde bir değerlendirme yapılması,
hatalı olmanın ötesinde son derece sorunlu olup, makul ve mantıklı bir izahı da yoktur. Hizmet alım sözleşmesinin feshedilmesi ile sadece kadroya geçen işçiler için taşeron firmalara fazladan ödeme yapılmaması amaçlanmıştır. Bu ifadeden başka bir sonuç çıkarılması mümkün değildir. İfadelerine yer veren İş Hukuku Uzmanı Av. Ali KIRMIZIGÜL Çalışan Emeği ile geçinen İşçi kardeşlerimizin Hukukunu Korumak Adına Konuyu Tekrar Yargıya götüreceğini ve Hakları olanı almaları adına çalışacağını söyledi.

Öz Sağlık-İş Sendikası ‘da Yüzdelik Davalar İle Hukuki İşlemler Başlatıyor.

Sağlık Bakanlığında Örgütlemesini tamamlayarak yetki alan Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Merkezinden yazılı olarak yapılan açıklamada; Sendikanın 696 sayılı KHK ile kadroya geçen sağlık çalışanlarının durumunu tekrar yargıya taşıyacağını ifade ettiler.

Güvenliğin Sesi Olarak KHK ile kadroya geçmiş binlerce çalışanı ilgilendiren Bu konun sürekli takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz. Güvenliğin Sesi Haber Sitemizi Sosyal Medya Hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Güvenliğin Sesi Haber

 

 

 

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir