Taşerondan Kadroya Geçen İşçilerin Dertleri Bitmiyor!

Kamu Kurumlarında ve Belediyelerde Çalışan Taşeron İşçiler 2018 Yılında Kadroya Geçirildi Ancak Sorunları Devam Ediyor.

Taşerondan Kadroya Geçen İşçilerin Dertleri Bitmiyor!

Taşerondan kadroya geçirilenlerin sözleşmeleri emeklilik yaşını doldurduklarında sona erdiriliyor, zorunlu emekliliğe tabi tutuluyorlar.

Taşerondan Kadroya Geçen İşçilerin Dertleri Bitmiyor!

KHK ile Kadroya geçtikten sonra bazı sorunlarının çözülmesine rağmen birçok sorunu yaşamaya devam ediyorlar. Tam artık kadroya geçtik kadrodaki işçilerin haklarına sahip olacaklarını düşünen işçiler maalesef hayal kırıklığına uğradılar. KHK ile kadroya geçen birçok işçiyi resen emeklilik korkusu sardı. İşçiler kadroya geçmekle yeni nefes almaya başlamışken açlık sınırının altındaki emekli maaşıyla nasıl geçineceklerini soruyorlar. Aynı birimde birlikte çalıştıkları kadrolu işçilerin 65 yaşına kadar çalışma hakları varken; KHK’lı işçiler emekliliklerini doldurduklarında resen emekli ediliyorlar.

Taşeron İşçilerin Resen Emekli Edilmesi Yasal mı? 

Taşerondan Kadroya Geçen İşçilerin Dertleri Bitmiyor!

696 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile 1 Nisan 2018 tarihinde kamuda sürekli işçi kadrosuna geçirilen taşeron işçiler şimdi de zorunlu emeklilik sorunuyla karşı karşıya kaldılar.

Sorunun kaynağını teşkil eden, 696 sayılı KHK’nın 127. maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 23. maddenin birinci fıkrasının beşinci alt bendi şöyle:

“…Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimlerde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir. Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez…” Hükmüne yer verilmiş, hal böyle olunca;

Kadroya geçirilen işçilerden emeklilik yaşı gelenler, söz konusu hüküm dolayısıyla resen emekli ediliyor. Bu nedenle, okul çağında çocuğu bulunan, çalışmaya ihtiyacı olan işçiler mağduriyet yaşamaya devam ediyor.

Taşerondan gelenler dışında kalan ve sürekli işçi kadrosunda istihdam edilen kamudaki diğer işçiler emeklilik koşullarını yerine getirdikten sonra da çalışmaya devam edebiliyorlar. Ancak, 696 Sayılı KHK ile getirilen bu hüküm dolayısıyla taşerondan gelen işçiler, istemedikleri halde emekli ediliyorlar.

KHK’lı İşçiler Emekliliğe Hak Kazanınca Beklemeksizin Resen Emekli Ediliyor

Taşerondan Kadroya Geçen İşçilerin Dertleri Bitmiyor!

Taşerondan kadroya geçirilen işçiler, “Bizimle aynı işi yapan, sürekli kadrolu olarak daha önce çalışmaya başlamış olan kişi 65 yaşına kadar çalışmaya devam ederken bizler çalışma çağımızda resen emekli edildiklerini” dile getirdiler. “Sürekli işçi kadrosuna geçirilince yeni nefes almıştık. Şimdi zorunlu emekli edilince 1500 lira emekli aylığı ile nasıl geçineceğimizi kara kara düşünüyoruz” dediler. Seslerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, siyasi parti gruplarına duyurmaya çalışan KHK’lı işçiler sorunlarının çözülmesini ve diğer kadrolu işçilerde aynı şartlarda emekli olmak istediklerini, bu konuda tüm yetkilileri göreve davet ettiklerini ifade ettiler.

Taşeron işçilerin bu sorunlarını Güvenlik-İş Sendikası Kurucu Başkanı Bolat Ankaralı ‘ya sorduk;  işçilerin zorunlu emekliliğe tabi tutulmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu iddia eden Ankaralı Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi halinde söz konusu hükmün iptal edileceğini savundu. 2018 Yılında Çıkarılan KHK’da birçok aksaklık olduğunu ifade eden Ankaralı; Son bir yılda taşeron işçiler tarafından yüzlerce yüzdelik davalar açıldığını söyleyen Ankaralı, bu konuda da önümüzdeki günlerde çok sayıda dava açılmasını beklediğini ifade etti.

Öte yandan, taşerondan gelen işçilerin ücret sorunu da devam ediyor. Daha önce Asgari ücretin  yüzde 60 – 70 fazlası ile çalıştıkları halde kadroya geçirilirken sözleşmede ücret kısmı boş bırakılan işçiler ücret kaybı yaşadı. 1 Kasım’dan itibaren asıl işkollarında örgütlü sendikalara geçen işçilerden, toplu iş sözleşmesi uygulanan kurumlarda çalışanlar sözleşme farklarından yararlanmaya başladı. Bunların ücretlerinde belirgin bir artış yaşanırken; birçok kurumda henüz sözleşme imzalanamaması bazı iş yerlerinde yetki itirazları sebebiyle mağdur olduklarını ifade edildi.

Güvenliğin Sesi Haber

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir