19 İşkolundaki Sendikalar Üyelerinin Yarısını Kaybetti!

İşçi sendikaları arasında dengeler değişti

19 İşkolundaki Sendikalar Üyelerinin Yarısını Kaybetti!

Resmi Gazetede yayımlanan işçi sendikalarının üye istatistiklerine göre, bazı sendikaların üye sayısı azalırken, bazılarınınki arttı. Kan Kaybı Özellikle Savunma ve  Güvenlik İşkolundaki Sendikalarda yaşandı.

19 İşkolundaki Sendikalar Üyelerinin Yarısını Kaybetti!

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kadroya Geçen İşçilerin İşkollarının değişmesi ile Bazı Sendikalar Üyelerini artırırken bazı sendikalar üye üyelerinin yarısını kaybetti.

Üye sayısını en fazla arttıran Sendika ise Öz Sağlık-İş oldu Öz Sağlık-İş sendikası üye sayısını yüzde 245 olarak arttırdı.

En Fazla Üye Kaybı Güvenlik ve Savunma İşkolunda Oldu.

19 İşkolundaki Sendikalar Üyelerinin Yarısını Kaybetti!

Güvenlik ve Savunma İşkolundaki sendikalardan 5 adedi barajı geçmişti. Bu sendikalar 2020 yılı Temmuz İstatistiklerinde 129 bin çalışan 19 İşkolunda ‘ki Sendikalara üye idi; Savunma ve Güvenlik İşkolunda sendikalaşma oranı ise yüzde 44 olarak açıklanmıştı. Fakat 2020 yılının Kasım ayında İşkollarının değişmesi ile bu İşkolunda çalışan Özel Güvenlik Görevlilerinin üyelikleri düştü. Özel Güvenlik Görevlileri Asıl İşkolu olan İşyerinin bağlı olduğu işkolunda kaydedilmeye başladılar. 2021 Yılı açıklanan İşçi Sendikaları üyelik istatistiklerinin açıklanmasıyla Güvenlik ve Savunma İşkolunda sendikalaşma oranı yüzde 31 e kadar düştü. 2020 yılı Temmuz ayında 19 İşkolunda bulunan 294 bin çalışan Özel Güvenlik görevlisinden 129 bin Özel Güvenlik Görevlisi, Güvenlik ve Savunma İşkolundaki sendikalara üye iken; Bu rakam 2021 yılının Ocak ayı istatistiklerinin açıklanması ile 69 bin kişiye düştü.

Öz-iş ve Güvenlik-Sen Barajı Aşamadı Toplu İş Sözleşmesi Yapma Hakkını Kaybetti.

Güvenlik ve Savunma İşkolunda ilk kurulan sendika olan Öz-İş sendikasının 9 bin olan üye sayısı bin 500 e düşerek yüzde 1 olan barajın altında kaldı. DİSK’ e bağlı Güvenlik-Sen Sendikasının ise 4 bin olan üye sayısı 2 bin 158 e düşerek kıl payı barajın altında kaldı.

Barajı Geçen Sendikalardan ise En karlısı Türk Harb-İş Sendikası oldu Türkiye’nin köklü sendikalarından olan, Türk Harb-İş Sendikasının üyelerinin büyük bir bir bölümünün Milli Savunma Bakanlığı çalışanlarından olması ve 696 sayılı KHK lı Özel Güvenlik Görevlisi üyesinin fazla olmamasından dolayı fazla bir kayıp yaşamazken 23 bin üç yüz olan üye sayısından 900 üyesini kaybederek 22 bin 400 üyede kalarak en az üye kaybetti. Savunma ve Güvenlik İşkolunun lider sendikası olan Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Güven-Sen Sendikası 50 bin altı yüz olan üye sayısının 24 bin dört yüzünü kaybetmesine rağmen, 26 bin iki yüz üye ile 19 İşkolunun liderliğini sürdürdü.  Güvenlik İş Sendikası ise 40 bin üyeden 17 bine düşerek 19 işkolunun sonuncusu oldu.

Özel Güvenlik Görevlileri Sendikalara Güvenmiyor

2020 yılında Savunma ve Güvenlik İşkolundaki sendikalaşma oranı yüzde 44 iken 2021 yılında Sendikalaşma oranı yüzde 31 oldu. Güvenlik ve Savunma İş kolunda çalışan üye sayısının 294 bin den 221 bine düşmesine rağmen toplam üyelik ise 69 bini geçmedi. Bunun sebebinin ise Özel Güvenlik Görevlilerinin Sendikalara Güvenmemesi olarak nitelendirildi.

Güvenliğin Sesi Haber

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir