Özel Güvenlik Görevlileri İçin Kanun Teklifi!

Özel Güvenlik Görevlilerinin Özlük Haklarının ve Çalışma Şartlarının İyileştirilmesi İçin Kanun Teklifi Verildi

Özel Güvenlik Görevlileri İçin Kanun Teklifi!

Adana Bağımsız Milletvekili İsmail Koncuk, TBMM’ne Özel Güvenlik Görevlilerinin Özlük Haklarının ve Çalışma Şartlarının İyileştirilmesi İçin Sunduğu Kanun

Özel Güvenlik Görevlileri İçin Kanun Teklifi!

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk tarafından TBMM’ne sunuldu. Teklif ile, özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi amaçlandığı ifade edildi.

Özel Güvenlik Görevlilerine Şehitlik ve Gazilik Hakkı

Özel Güvenlik Görevlileri İçin Kanun Teklifi!

Özel Güvenlik Görevlilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi adına bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin yukarıdaki maddeler ile özel güvenlik görevlisine şehitlik ve gazilik hakkının verilmesi; Fiili hizmet süresi zammı hakkının verilmesi ve taltif hakkı verilmesi gibi Anayasa’nın eşitlik ilkesi gereği düzenlenmiş ve bu şekilde; Özel Güvenlik görevlilerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi için düzenlemeler yapılmıştır. Denildi.

4857 sayılı İş Kanunu uyarınca gece döneminde işçi 7.5 saatten fazla çalıştırılamaz. Bununla birlikte işçi 7.5 saatten fazla çalıştırılırsa ona fazla mesai ücreti ödenmesi gerekir; ancak İş Kanunu’nun 69’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan istisnai hükümden dolayı özel güvenlik görevlileri bundan yararlanamamaktadır, bu haksızlığın ortadan kaldırılması için düzenleme yapılmıştır denildi.

Ülkemizde 300 binin üzerinde Özel Güvenlik Görevlisi Görev yapmaktadır. Özel Güvenlik görevlileri yıllardır yaşadıkları sorunların çözümüne çare ararken; Adana Bağımsız Milletvekili İsmail Koncuk TBMM’ne verdiği kanun teklifinde Özel Güvenlik Görevlilerine Şehitlik ve gazilik Hakkı verilmesi ve Fiili hizmet süresi zammı verilmesini istedi.

Özel Güvenlik görevlilerinin sorunlarına somut bir çözüm olarak verilen kanunu teklifi Özel Güvenlik görevlilerini memnun etti. Özel Güvenlik Görevlileri Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk ‘un TBMM’ne verdiği teklifin biran önce kanunlaştırmak istediklerini ifade ettiler. Özel Güvenlik Görevlileri özellikle KİT’lerde çalışanlara kadro verilmesinin ve MEB’de çalışan TYP’li Özel Güvenlik görevlilerinin devamlılığının sağlanması için gerekenin yapılmasını istediler.

Güvenliğin Sesi Haber  

 

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir