Sendikaya Üye Olmayanlar TİS den Yararlanacak!

Artık Sendikaya Üye Olmayanlar ‘da  TİS den Yararlanacak. Anayasa Mahkemesi Sendikalar Kanununun 39. Maddesinin (4) Fıkrasını İptal Etti.

Sendikaya Üye Olmayanlar TİS den Yararlanacak!

Sendikaya Üye Olmayan İşçiler Toplu İş Sözleşmesinin Yürürlüğe Girmesinden İtibaren Tüm Haklardan Üyeler Gibi Dayanışma Aidatı Ödeyerek  Yararlanabilecek.

Sendikaya Üye Olmayanlar TİS den Yararlanacak!

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 39. Maddesinin (4) fıkrası; “Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye olmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olup da ayrılanlar veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri, toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Bunun için işçi sendikasının onayı aranmaz. Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma, talep tarihinden geçerlidir. İmza tarihinden önceki talepler imza tarihi itibarıyla hüküm doğurur.”  Hükmüne yer ver verilmişti, Bundan Önce Toplu İş Sözleşmesi Yetkisini aldıktan sonra Üye olan işçileri bu madde ile korkutup Sendikaya üye olmağa zorlamaktaydı. Artık Sendikaya üye olmayan üyelerde Sendikaya üye olanlar gibi Toplu İş Sözleşmesindeki haklardan Sözleşmenin Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yararlanabilecek.

İşçiler İstemedikleri Sendikaya Üye Olmadan Tüm Toplu İŞ Sözleşmesi Hükümlerinden Yararlanabilecek.

Sendikaya Üye Olmayanlar TİS den Yararlanacak!

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 39. Maddesinin (4) fıkrasının Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma, talep tarihinden geçerlidir. İmza tarihinden önceki talepler imza tarihi itibarıyla hüküm doğurur.”  İbaresi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Anayasa Mahkemesi bu hükmün Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesi ile iptal edildi.

Bakırköy 16. İş Mahkemesinde Toplu İş Sözleşmesi İmzalayan bir Sendikanın üyesi olmayan çalışanının; Dayanışma aidatı ödeyerek Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerinden yaralanma talebi Yetkili Sendika tarafından talep tarihinden itibaren yürürlüğe koyması üzerine Çalışan İşçi tarafından dava konusu yapıldı. Bakırköy 16. İş Mahkemesi Anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde 6356 sayılı kanunun 39. maddesinin (4) Fıkrasının; Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma, talep tarihinden geçerlidir. İmza tarihinden önceki talepler imza tarihi itibarıyla hüküm doğurur.” Hükmünün iptal edilmesini talep etti.

Anayasa Mahkemesi Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 39. Maddesinin (4) Fıkrasının Son Cümlesini iptal  Etti.

Bakırköy 16. İş Mahkemesinin Müracaatını değerlendiren Anayasa Mahkemesi verdiği Kararda 6356 sayılı kanunun 39. maddesinin (4) Fıkrasının; Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma, talep tarihinden geçerlidir. İmza tarihinden önceki talepler imza tarihi itibarıyla hüküm doğurur.” Cümlesinin Anayasanın 13, 51 ve 53 maddelerine aykırı olduğu gerekçesi ile iptal etti.

Artık Bir İş yerinde Çalışan işçilerin Yetki almış Sendikaya Üyelik Zorunluluğu Kalktı.

Bir İş yerinde çalışan işçilerin Yetki almış sendikaya üye olma zorunluluğu ortadan kalktı. İşçiler artık Sendikaya Üye olmadan Üye olanlarla eşit haklara sahip olacak. Anayasa Mahkemesinin iptal hükmü gereği bir iş yerinde çalışan işçilerin dayanışma aidatı ödemek suretiyle Toplu İş Sözleşmesinin geçerli olduğu tarihten itibaren yararlanabilecek. Anayasa Mahkemesinin kararı üzerine İşçiler Sevinçleri Sosyal medya üzerinde dile getirdiler. Birçok İşçi Üye oldukları sendikalardan istifa edeceklerini dile getirdiler.

SENDİKALR KANUNUN 39 MADDESİNİN İPTAL KARARI

Güvenliğin Sesi Haber

 

 

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir