Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Yönetmeliği Değişti!

Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği Resmi Gazete’ de yayımlandı

Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Yönetmeliği Değişti!

Özel Güvenlik Görevlisi Olacaklar ve Özel Güvenlik Görevlilerini İlgilendiren Sağlık Şartları Yönetmeliği; 17 Yıl Sonra Yeniden Düzenlenerek Özel Güvenlik Günü ve Haftasında Yürürlüğe Girdi

Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Yönetmeliği Değişti!

Yönetmelikle Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) adayları veya Özel Güvenlik görevlilerinde aranacak sağlık şartları; Aday sağlık raporları ve durum bildirir sağlık kurulu raporlarına ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.

Sağlık şartları ile ilgili genel esaslara göre, Özel Güvenlik görevlisi adayının yönetmelikle belirlenen; “Hastalık Branşlarının Sınıflandırılması” listesinde yer alan düzeyde hastalığı veya engeli olmaması gerekiyor.

Özel Güvenlik görevlisi (ÖGG) olarak çalışırken durum bildirir sağlık kurulu raporu neticesinde kas iskelet sistemi; ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden ÖGG olamayacağı tespit edilenler ile görme, duyma veya konuşma yetilerinin tamamını kaybedenler çalışmaya devam edemeyecek.

Bu durumda olanlar için tam teşekküllü hastanelerce düzenlenecek aday sağlık raporlarının karar kısmında; “Özel Güvenlik görevlisi olamaz”, durum bildirir sağlık kurulu raporlarının karar kısmında ise “Özel güvenlik görevlisi olarak çalışamaz” ibaresi yazılacak.

SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMASINA İLİŞKİN DÜZENLEME

Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Yönetmeliği Değişti!

Silah kullanımı bakımından yönetmelikte tanımlanan düzeyde hastalığı veya engeli bulunmayan ve ateşli silah kullanabileceği, belirtilen branş hekimlerince değerlendirilen adaylar, “Silahlı Özel Güvenlik görevlisi”, yönetmelikte tanımlanan düzeyde hastalığı veya engeli bulunmayan ancak ateşli silah kullanamayacağı yönünde karar verilen adaylar ise “Silahsız Özel Güvenlik görevlisi” olabilecek.

Tanımlanan düzeyde hastalığı veya engeli bulunmamasına rağmen, yönetmelik kapsamında ateşli silah kullanamayacağı değerlendirilen silahlı (ÖGG) Özel Güvenlik görevliler; Ateşli silah kullanamayacağı yönünde ilgili branş hekimlerince karar verilmesi halinde silahlı olarak çalışamayacak ancak talep etmeleri halinde silahsız olarak çalışabilecek.

SAĞLIK RAPORU İÇİN TAM TEŞEKKÜLLÜ DEVLET HASTANELERİNE BİREYSEL BAŞVURU YAPILACAK

Ruh sağlığı ve hastalıkları nedeniyle “Özel Güvenlik görevlisi olamaz” kararı verilen aday sağlık raporu ile adaylığı kabul edilmeyenler ise tekrar adaylığa başvuramayacak. Bu durumdakilerin adaylığı da iptal edilecek.

Ruh sağlığı ve hastalıkları nedeniyle “Özel Güvenlik görevlisi olarak çalışamaz” kararı verilen durum bildirir sağlık kurulu raporu ile çalışma izinleri iptal edilenler ise tekrar Özel Güvenlik görevlisi (ÖGG) olamayacak.

Sağlık raporları ile ilgili genel esaslara göre ise adayların aday sağlık raporu alabilmek için tam teşekküllü hastanelere bireysel olarak başvuruda bulunması gerekecek.

Aday sağlık raporlarının ve durum bildirir sağlık kurulu raporlarının karar kısmına “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur”, “Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Olur” veya “Özel Güvenlik Görevlisi Olamaz” şeklinde kesin karar yazılacak.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ADAYLARININ SAĞLIK RAPORLARI BİR YIL SÜRE İLE GEÇERLİ OLACAK

Aday sağlık raporları bir yıl süre ile geçerli olacak. Eğitim kurumlarınca, özel güvenlik temel eğitim başlangıç bildirim tarihine kadar geçerlilik süresi dolmamış aday sağlık raporları kabul edilebilecek.

Geçerli bir sağlık raporu ile Özel Güvenlik temel eğitim sertifikası alanlardan, sertifika geçerlilik süresince çalışma izni ve Özel Güvenlik kimlik kartı işlemleri için yeni bir aday sağlık raporu istenmeyecek.

Bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce verilen çalışma iznine sahip özel güvenlik görevlilerinin bu yönetmelik hükümlerine göre yeniden aday sağlık raporu alması gerekmeyecek.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

Güvenliğin Sesi Haber

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir