İstgüvenlik Çalışanları Tehdide Şantaja Boyun Eğmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kuruluşu Olan İst Güvenlik’ te Aylardır Süren; Hak-İş Bağlı Öz Güven-Sen, Türk-İş’e Bağlı…